GameSites.cz - aktivační systém

Informace o produktu | TeamSpeak 3 server | TeamSpeak

Nechcete hledat svou roomku? Pronajměte si místnost v sekci GS Apartments!

Gamesites Apartments nabízí 10 špičkových rezidencí k měsíčnímu pronájmu. Nájem je vždy na měsíc, po měsíci si může rezidenci pronajmout opět kdokoliv.

Sekce GS Apartments je umístěna tak, abyste nemuseli svou pronajatou místnost hledat mezi ostatními roomkami a měli k ní okamžitý přístup. Po zakoupení obdržíte kód, který zašlete někomu ze členů vedení přítomných na TS serveru, a bude vám vytvořen apartmán.

Pomocí bota můžete následně svoji místnost ovládat - můžete si zvolit spolumajitele roomky a banovat uživatele ve své roomce. Navíc si můžete i vytvořit jednu podroomku! K tomu vsemi si můžete v rámci svých roomek moovovat ostatní uživatele k sobě.

Ovládání místnosti:
Move - lze přesouvat uživatele k sobě kliknutím pravým tlačítkem/move client

Příkazy se píšou Gamesites.cz BOT

!spolumajitelpremium - Nastaví uživateli Premium spolumajitele ve vaší aktuální roomce.
!spolumajitel - Nastaví uživateli spolumajitele ve vaší aktuální roomce.
!podroomka - Vytvoří podroomku ve vaší roomce.
!ban - Zabanuje hráče z vaší roomky. Může používat majitel i spolumajitel.
!unban - Zruší ban hráče ve vaší roomce. Může používat majitel i spolumajitel.
!invisible - skryje všechny uživatele v roomce před ostatními. Pouze pro majitele roomky
!visible - odkryje všechny uživatele v roomce. Pouze pro majitele roomky

Zakoupení výhod

Vyberte měnu, kterou chcete platit
Druh výhod
Způsob platby
Cena celkem: EUR (vč. DPH)
Se zakoupením automaticky souhlasíte s uvedenými Obchodními podmínkami.